Ester Bezerra

Inimă credincioasă chemării

“Eu Îmi voi ridica un preot credincios care va împlini dorinţa şi voia Mea…

Inimă curată

“Zideşte în mine o inimă curată, Dumnezeule, şi pune un duh nou şi statornic înăuntrul meu!”

Inimă mâhnită

“Necazurile inimii mele s-au înmulţit; izbăveşte-mă din nenorocirile mele!”

Să se ia aminte în inimă

“Să știi dar astăzi și ia aminte în inima ta, că DOMNUL, el este Dumnezeu în cer deasupra și peste pământul de jos, nu este altul..”

Posesie în dragoste

“Iisus i-a răspuns: – Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu; şi Tatăl Meu îl va iubi, iar Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el.”