Ester Bezerra

Dumnezeu primul și unicul

“Astfel spune DOMNUL, Împăratul lui Israel și Răscumpărătorul său, DOMNUL oștirilor: Eu sunt Cel dintâi și Eu sunt Cel din urmă; și în afară de Mine nu este alt Dumnezeu.” Isaia 44:6

Aprobarea divină

“Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.” 2 Timotei 2:15

Dovada binecuvântărilor

“Aduceţi însă la casa vistieriei toate zeciuielile, ca să fie hrană în Casa Mea; puneţi-Mă astfel la încercare, zice Domnul oştirilor, şi veţi vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor şi dacă nu voi turna peste voi belşug de binecuvântare.”

Dovada iubirii

“Ci, așa cum am fost aprobați de Dumnezeu pentru a fi încredințați cu evanghelia, chiar așa vorbim; nu ca plăcând oamenilor, ci lui Dumnezeu, care încearcă inimile noastre.”

Încercarea invitației

“Fiindcă vă spun că niciunul dintre acei bărbați care au fost invitați, nu va gusta din cina mea.” Luca 14:24