Ester Bezerra

Propunere pentru viață sau moarte

“Chem cerul și pământul să mărturisească astăzi împotriva voastră, v-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul; alege dar viața, ca să trăiți deopotrivă tu și sămânța ta.”

Să fii aprobat

“ci îmi ţin trupul sub control şi mi-l fac sclav, ca nu cumva, după ce am predicat altora, eu însumi să fiu descalificat.” 1 Corinteni 9:27

Interior imprimat cu Cuvântul lui Dumnezeu

“Ci acesta este legământul pe care-l voi încheiat cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi…”

Mintea Divină

“Fiindcă cine a cunoscut mintea Domnului? Sau cine a fost sfătuitorul Lui?” Romani 11:34

Voce ca multe ape

“Și am auzit ceva ca vocea unei mulțimi mari și ca vocea multor ape și ca vocea unor tunete tari, spunând: Aleluia, pentru că Domnul Dumnezeul Cel Atotputernic domnește!”Apocalipsa 19:6