Ester Bezerra

Iertarea și consecința

“… dacă păcătuiesc, să mă pândeşti şi să nu-mi ierţi fărădelegea.” Iov 10:14

Ura oamenilor și dragostea lui Dumnezeu

“Ura stârneşte certuri, dar dragostea acoperă toate greşelile.” Proverbe 10:12

Păcatul limbii

“Cine vorbeşte mult nu se poate să nu păcătuiască, dar cel ce-şi ţine buzele este un om chibzuit.” Proverbe 10:19

Dependența potrivită

“El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate bolile tale. El îţi izbăveşte viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate şi îndurare.” Psalmul 103:3-4 

Bunătate infinită

“cât sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El.” Psalmul 103:11