Ester Bezerra

Zidire necesară

“Să nu vă iasă din gură nici un cuvânt stricat, ci numai ceea ce este folositor pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor care-l aud.”

Înțelegere necesară

“Căci tot nu înţeleseseră Scriptura, potrivit căreia El trebuia să învie dintre cei morţi.”

Nu este nevoie să te preocupi

“Puii de leu duc lipsă şi flămânzesc, dar cei ce se tem de Domnul nu duc lipsă de nici un bine.” Psalmii 34.10

Gânduri examinate

“Cercetează-mă, Doamne, încearcă-mă, curăţeşte-mi adâncul fiinţei şi inima!”

Gânduri ale cărnii

“Noi toţi am trăit odinioară între ei, împlinind poftele firii noastre, urmând dorinţele şi gândurile firii şi eram…”