Ester Bezerra

Altarul- Casa lui Dumnezeu

“Și să ne ridicăm și să urcăm la Betel; și voi face acolo un altar lui Dumnezeu, care mi-a răspuns în ziua strâmtorării mele și a fost cu mine în calea pe care am mers.”

Ce ai mai bun pe Altar

“Și au ajuns la locul despre care Dumnezeu îi spusese; și Avraam a zidit un altar…

Să fii umil și să fii chemat

“Atunci Avram și-a mutat cortul și a venit și a locuit în câmpia lui Mamre, care este în Hebron; și a zidit acolo un altar DOMNULUI.”

Teamă și încredere

“Nu este aceasta teama ta, încrederea ta, speranța ta și integritatea căilor tale?”

Teama în a sluji

“Serviți DOMNULUI cu teamă și bucurați-vă tremurând.”