Ester Bezerra

Caută direcția lui Dumnezeu

“Nenorocirea îi urmăreşte pe cei păcătoşi, dar cei drepţi sunt răsplătiţi cu fericire. ”

Caută oaia pierdută

Dragostea și grija preotului cu oile este de așa natură, încât dacă una…

Caută uleiul

“Atunci Împărăţia Cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare, care şi-au luat lămpile şi au ieşit în întâmpinarea mirelui.”

Să nu te întorci să cauți

“iar cel ce va fi la câmp să nu se întoarcă să-şi ia haina!”

Caută să semeni

“Semănaţi dreptatea şi seceraţi roada îndurării! Desţeleniţi-vă un ogor nou, căci este…