Ester Bezerra

Nu căuta după aparențe

“și binecuvântat este oricine nu se va poticni de Mine.”

Caută desăvârșirea

Dar lăsați răbdarea să își aibă lucrarea desăvârșită, ca să fiți desăvârșiți și întregi, nefiind lipsiți de nimic.

Caută cât mai poți

“Căutați pe Domnul cât mai poate fi găsit, chemați-L cât mai este aproape.”

Să cauți fără să găsești

“Atunci mă vor chema dar nu voi răspunde, mă vor căuta dar nu mă vor găsi.”

Să cauți să te întorci

Celui care-L cunoaște pe Dumnezeu, nu-i este greu să…