Ester Bezerra

Inimă blândă

“Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, pentru că Eu sunt blând şi cu inima smerită, şi astfel veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!”

Inimă vigilentă

“Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi! Nu lăsaţi să apună soarele peste mânia voastră!”

Inimă cu pace

“Vă las pace, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau aşa cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte!”

Inimă păzită

“Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii!”

Inimă binecuvântată

“Strâng cuvintele Tale în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.”-Psalmii 119:11