Ester Bezerra

Fapte drepte

“Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă, pentru că nunta Mielului a…

Va șterge orice lacrimă

“Nu le va mai fi nici foame, nici sete şi nu va mai cădea peste ei arşiţa soarelui, nici vreo altă căldură arzătoare, pentru că…

Viață x mântuire

“Când Mielul a rupt al cincilea sigiliu, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră ucişi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei pe care o avuseseră.”- Apocalipsa 6:9

Calul gălbui

“Când a rupt Mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând: „Vino şi vezi!” M-am uitat şi iată că…

Calul negru

“Am auzit între cele patru fiinţe vii ceva ca un glas spunând: Un choinix de grâu pentru un denar! Trei choinicşi de orz pentru un denar! Dar să nu strici măslinii şi viile!”