Ester Bezerra

Refugiul

“Pentru că zici Domnului: „Refugiul meu!“ şi faci din Cel Preaînalt fortăreaţa ta.”

Prosternat cu frică

“Eu însă, prin marea Ta îndurare, voi intra în Casa Ta şi, în frică de Tine, mă voi prosterna cu faţa spre Templul Tău cel sfânt.”

Casă cu slavă

“Doamne, eu iubesc Casa în care locuieşti şi locul unde sălăşluieşte slava Ta!”

Înmuguresc

“Cei sădiţi în Casa Domnului, înmuguresc în curţile Dumnezeului nostru.”

Casă pentru totdeauna

“Ferice de cei ce locuiesc în Casa Ta, căci ei Te laudă mereu!”