Ester Bezerra

Copii ai Luminii

“Cât aveți lumină, credeți în lumină, ca să fiți copii ai luminii.” Ioan 12:36

Pe urmele Luminii

“Fiindcă odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul; umblați precum copii ai luminii.”

Copii săturați

Fiindcă voi turna apă peste cel însetat și potopurile pe pământ uscat, voi turna Duhul Meu peste…

Copii bogați

“Dați ascultare preaiubiții mei frați: Nu a ales Dumnezeu pe săracii acestei lumi, să fie bogați în credință și moștenitori ai împărăției pe care a promis-o celor ce îl iubesc?”

Fii ireproșabili

“Ca să fiți ireproșabili și inocenți, fiii lui Dumnezeu, fără mustrare, în mijlocul unei națiuni strâmbe și perverse, printre care străluciți ca lumini în lume.”