Ester Bezerra

Caută să practici

Cel care urmează Poruncile lui Dumnezeu cu atenție și…

Nu căuta propria slavă

“Aşa cum nu este bine să mănânci prea multă miere, tot astfel nu este demn nici să-ţi cauţi propria-ţi slavă.”

Caută direcția lui Dumnezeu

“Nenorocirea îi urmăreşte pe cei păcătoşi, dar cei drepţi sunt răsplătiţi cu fericire. ”

Caută oaia pierdută

Dragostea și grija preotului cu oile este de așa natură, încât dacă una…

Caută uleiul

“Atunci Împărăţia Cerurilor va fi asemănată cu zece fecioare, care şi-au luat lămpile şi au ieşit în întâmpinarea mirelui.”