Ester Bezerra

Inimă vigilentă

“Mâniaţi-vă şi nu păcătuiţi! Nu lăsaţi să apună soarele peste mânia voastră!”

Inimă cu pace

“Vă las pace, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau aşa cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte!”

Inimă păzită

“Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieţii!”

Inimă binecuvântată

“Strâng cuvintele Tale în inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva Ta.”-Psalmii 119:11

Inima și gura

“Dar ceea ce iese din gură vine din inimă şi aceea îl spurcă pe om.”- Matei 15:18