Ester Bezerra

Caută cât mai poți

“Căutați pe Domnul cât mai poate fi găsit, chemați-L cât mai este aproape.”

Să cauți fără să găsești

“Atunci mă vor chema dar nu voi răspunde, mă vor căuta dar nu mă vor găsi.”

Să cauți să te întorci

Celui care-L cunoaște pe Dumnezeu, nu-i este greu să…

Să caute ce era pierdut

“Căci Fiul Omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut.”

Zile pe cale

Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt în…