Ester Bezerra

Legea înăuntru

“Ci acesta este legământul pe care-l voi încheiat cu casa lui Israel, după…

Puterea casei

“În ziua aceea voi înălţa puterea casei lui Israel, iar ţie îţi voi deschide…

Fapte drepte

“Să ne bucurăm, să ne veselim şi să-I dăm slavă, pentru că nunta Mielului a…

Va șterge orice lacrimă

“Nu le va mai fi nici foame, nici sete şi nu va mai cădea peste ei arşiţa soarelui, nici vreo altă căldură arzătoare, pentru că…

Viață x mântuire

“Când Mielul a rupt al cincilea sigiliu, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră ucişi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturiei pe care o avuseseră.”- Apocalipsa 6:9