Ester Bezerra

Mai întâi Împărăția lui Dumnezeu

“Dar căutați întâi Împărăția lui Dumnezeu și dreptatea Lui; și toate acestea vă vor fi adăugate.” Matei 6:33

În prima lună

“Fiți veseli, voi copii ai Sionului, și bucurați-vă în DOMNUL Dumnezeul vostru, pentru că El v-a dat ploaia timpurie cu măsură și va…”

Din prima

“Atunci el mi-a spus: Nu te teme, Daniele: fiindcă din prima zi când ți-ai pus inima să înțelegi și…”

Dumnezeu primul și unicul

“Astfel spune DOMNUL, Împăratul lui Israel și Răscumpărătorul său, DOMNUL oștirilor: Eu sunt Cel dintâi și Eu sunt Cel din urmă; și în afară de Mine nu este alt Dumnezeu.” Isaia 44:6

Aprobarea divină

“Caută să te înfăţişezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie ruşine şi care împarte drept Cuvântul adevărului.” 2 Timotei 2:15