Ester Bezerra

Voce cu porunci

“Căci Domnul Însuşi, la un strigăt de poruncă, la sunetul vocii arhanghelului şi la sunetul trâmbiţei lui Dumnezeu, Se va coborî din cer şi…”

Vocea care mustră

“De ce n-ai ascultat de glasul Domnului şi te-ai aruncat asupra prăzii făcând astfel ce este rău în ochii Domnului?”

Singura Voce

“Voi să umblați după DOMNUL Dumnezeul vostru și să vă temeți de El și să păziți poruncile Lui și să ascultați de vocea Lui și să Îi serviți și să vă alipiți de El.”

Voce de auzit

“Adevărat, adevărat vă spun: Vine timpul și acum este, când morții vor auzi vocea Fiului lui Dumnezeu; și cei ce aud, vor trăi.”

Vocea proprietății

“Și acum, dacă veți asculta într-adevăr de vocea Mea și veți ține legământul Meu, atunci voi îmi veți fi un tezaur special, peste toate popoarele, pentru că tot pământul este al Meu.” Exodul 19:5