Ester Bezerra

Duhul Sfânt confirmă

“Și Duhul Sfânt a coborât în chip trupesc ca un porumbel peste El și o voce a venit din cer, spunând: Tu ești Fiul meu preaiubit; în Tine Îmi găsesc toată plăcerea.”

Duhul Sfânt ca dar

“Și Dumnezeu, care cunoaște inimile, le-a adus mărturie, dându-le Duhul Sfânt întocmai ca și nouă.”

Duhul Sfânt este credință

“Și speranța nu face de rușine, pentru că dragostea lui Dumnezeu se varsă în inimile noastre prin Duhul Sfânt, care ne este dat.”

Duhul Sfânt vine

“În timp ce Petru vorbea încă aceste cuvinte, Duhul Sfânt a căzut peste toți cei ce auzeau cuvântul.”

Duhul Sfânt Regenerator

“Nu prin faptele dreptății pe care noi le-am făcut, ci conform milei sale El ne-a salvat, prin spălarea regenerării și înnoirea Duhului Sfânt.”