Ester Bezerra

Cercetarea duhurilor

“Preaiubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile, dacă sunt de la Dumnezeu; căci în… ” 1 Ioan 4:20-21

Întoarcerea de la credință

“În adevăr, dacă, după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin… ” 2 Petru 2:20-21

Adevărul care produce pocăința

“să îndrepte cu blândeţe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăinţa, ca să ajungă la cunoştinţa adevărului.” 2 Timotei 2:25

Cea mai mare bogăție

“şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” Efeseni 3:19

Duhul credinței

“Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.” 1 Corinteni 2:12