Ester Bezerra

Planul de Mântuire

“Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele Mele şi crede în Cel ce M-a trimis are viaţa veşnică şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.” Ioan 5:24

Hrana Sufletului

“Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veşnică. Eu sunt Pâinea vieţii.” Ioan 6:47-48 

Cei care renunță și cei care perseverează

“Atunci Iisus a zis celor doisprezece: „Voi nu vreţi să vă duceţi?” „Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne…” Ioan 6:67-69

Să vă țineți

“Dar voi, preaiubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră preasfântă, rugaţi-vă prin…” Iuda 1:20-21

Nume peste toate Numele

“V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică” 1 Ioan 5:13