Ester Bezerra

Căutarea Prezenței lui Dumnezeu

“Dar dacă de acolo vei căuta pe DOMNUL Dumnezeul tău, Îl vei găsi, dacă Îl vei căuta cu toată inima ta și cu tot sufletul tău.”

Căutarea unui rege

“Și el a făcut ce este rău, deoarece nu și-a pregătit inima să caute pe DOMNUL.”

Căutarea lucrurilor carnale

”Iată, numai aceasta am găsit, că Dumnezeu a făcut pe om integru, dar ei au umblat după multe născociri.”

Cel drept plin de Duhul Sfânt

“Harul Domnului Isus Cristos și dragostea lui Dumnezeu și comuniunea Duhului Sfânt fie cu voi toți.”

Duhul Sfânt pentru toți

”Și cei ai circumciziei care credeau, câți au venit cu Petru, au fost înmărmuriți, că și peste neamuri a fost turnat darul Duhului Sfânt.”