Ester Bezerra

Fii ireproșabili

“Ca să fiți ireproșabili și inocenți, fiii lui Dumnezeu, fără mustrare, în mijlocul unei națiuni strâmbe și perverse, printre care străluciți ca lumini în lume.”

Copiii promisiunii

“Aceasta înseamnă că nu copiii naturali sunt cei care sunt copiii lui Dumnezeu, ci copiii promisiunii sunt cei considerați ca fii.”

Fii ispitiți

“Fiul meu, dacă niște păcătoși te vor ispiti nu te lăsa înduplecat de ei.”

Fii împăciuitori

“Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu.” Matei 5:9

Mângâiere tare în locul de scăpare

“Pentru ca, prin două lucruri de neschimbat, în care este imposibil pentru Dumnezeu să mintă, să avem o mângâiere..”