Ester Bezerra

Forță și bucurie

“Domnul este tăria mea şi cântarea mea, El a devenit mântuirea mea; Acesta este Dumnezeul meu şi Îl voi lăuda, este Dumnezeul tatălui meu şi Îl voi înălţa.”

Cuvântul eficace

“Am jurat pe Mine Însumi; gura Mea a rostit, cu dreptate, un cuvânt ce nu va fi retras: orice genunchi se va pleca înaintea Mea, şi orice limbă va jura…”

Cuvântul – Iubirea reciprocă

”Isus i-a răspuns: Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu; şi Tatăl Meu îl va iubi, iar Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el. ”

Cuvântul Creatorului

“Mâna Mea a făcut toate aceste lucruri şi aşa au luat fiinţă toate, zice Domnul. Iată însă omul spre care voi privi:spre cel umil şi smerit în duh, spre cel ce se cutremură la Cuvântul Meu.”

Cuvântul – Semănat

“Sămânţa care a fost semănată între spini este cel care aude Cuvântul, dar îngrijorările vieţii şi înşelăciunea bogăţiei sufocă Cuvântul şi acesta devine neroditor.”