Ester Bezerra

Rolul Duhului Sfânt

“Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în Numele Meu, el vă va învăța toate și vă va aduce aminte toate câte v-am spus.” Ioan 14:26

Deplinătatea Duhului Sfânt

“Şi Faraon a zis slujitorilor săi: „Am putea noi oare să găsim un om ca acesta, care* să aibă în el Duhul lui Dumnezeu?” Geneza 41:38

Copii ai Celui Prea Înalt

“Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.” Isaia 11:2

Recunoștință sinceră

“Voi aţi fost cumpăraţi cu un preţ. Nu vă faceţi dar robi oamenilor.” 1 Corinteni 7:23

Putere arătată

“Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de sub păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii.” Romani 6:18