Episcopul Edir Macedo

Un mesaj în fiecare zi

Episcopul Edir Macedo

Jurământul unui soldat

În momente de pace, soldatul nu așteaptă să utilizeze propria viață…

Altarul și Preotul

Dumnezeul-Fiu servește ca exemplu sau referință de Slujitor pentru toți ucenicii Lui…

Ales pentru a fi un stâlp

Care este lucrul cel mai glorios, bogat și stimabil în viața celui ce ÎL slujește pe Cel PreaÎnalt?…

Iertarea iluminează

Dacă Dumnezeu, care este Judecătorul cel Drept, iartă, cine este omul ca să nu ierte?…

Slujitori pe jumătate

Mulți din cei care au optat să urmeze pe Domnul și Mântuitorul Iisus Hristos, cu timpul, încearcă să concilieze doi stăpâni..