Episcopul Edir Macedo

Un mesaj în fiecare zi

Episcopul Edir Macedo

Pe jumătate sau întreg?

Un bărbat intră în biserică. Nu are picioare şi totuşi aleargă…

Omul se târăşte până la altar…

Persoanele sunt impresionate şi nu scot nici un sunet. Doar privesc…

Visul lui Dumnezeu

Dacă tu crezi că Atotputernicul nu are vise, te înşeli amarnic. Dacă nu ar fi avut vise, nu Şi-ar fi sacrificat niciodată Unicul Fiu.Şi de ce a făcut-o? Ce vis sau dorinţă L-au motivat să sacrifice? Visul de a salva umanitatea; de a scăpa persoanele de infern…

Aproape…

Multe persoane ajung foarte”aproape”. Aproape să fie botezate cu Duhul Sfânt, aproape căsătorite, aproape realizate, aproape vindecate, aproape eliberate de problemele spirituale, etc. De ce sunt doar „aproape…”? Pentru că de asemenea fac aproape că un sacrificiu…

Cum a luat fiinţă CdAS

Credinţa, revolta şi sacrificiul sunt esenţa vieţii cu Dumnezeu. Credinţa ne aminteşte de profetul Habacuc şi de epoca lui în care Ierusalimul era înconjurat de oştile lui Nebucadneţar, iar distrugerea era iminentă. Cartea lui are doar trei capitole şi începe cu întrebarea: „De ce?”

Războiul începe puternic

Capitala fondatoare a CdAS-ului, Brazilia, a început deja războiul spiritual împotriva tuturor forţelor rele şi împotriva tuturor lucrurilor care afectează viaţa persoanelor într-un fel sau altul. Bătălia a început în forţă, printr-o revoltă în masă…