Episcopul Edir Macedo

Un mesaj în fiecare zi

Episcopul Edir Macedo

Revolta înţeleptului

Odată, într-un tărâm îndepărtat, un chinez înţelept trăia alături de ucenicul lui. Într-o zi, într-una din plimbările lor, au văzut o colibă în depărtare.Când s-au apropiat, au observat că în ciuda extremei sărăcii a acelui loc, căsuţa era încă locuită de cineva…

Doar pentru cuceritori

Textul original care învaţă despre a intra în posesia Împărăţiei lui Dumnezeu spune aşa:

„Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăţia cerurilor se ia cu năvală, şi cei ce dau năvală pun mâna pe ea.” (Matei 11:12)

Dăruirea Duhului Sfânt

De ce majoritatea creştinilor nu au primit încă Duhul Sfânt dacă El a fost trimis pentru oameni? Ce te-a împiedicat să fi pecetluit cu Duhul Sfânt? Lipsa credinţei, lipsa de merite, de dedicare totală? Sunt multe motive. Cred că cea mai mare barieră ce împiedică ca Duhul Sfânt să se pogoare…

Pasiune pentru suflete

Biserica unde eu activez, (Oagadugu, capitala Burkina Faso, de pe continentul African) a fost inaugurată pe 24 iulie 2011. La o săptămână după aceea, am primit vizita primarului care mi-a spus că comercianţii musulmani reclamă că sunetul care vine de la biserică…

Credinţă legată

Una dintre cele mai mari bariere ale credinţei creştine este este poziţia nedefinită. Cel ce nu este definit, nu ştie niciodată ce vrea. Nu ştie unde vrea să ajungă, nu are viziune şi nici nu înţelege voinţa lui Dumnezeu cu privire la viaţa lui. Asta pentru că, caracterul lui este nedefinit…