Episcopul Edir Macedo

Un mesaj în fiecare zi

Episcopul Edir Macedo

Ziua a XVI-a de post

„Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veşnică şi pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.” (Ioan 6:27) În zilele de astăzi, pecetea e semnătura…

Zilele XIII, XIV şi XV de post

„Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.“ (Isaia 11: 2) Înţeles: Când are loc botezul cu Duhul Sfânt este vărsată plenitudinea Dumnezeu…

Ziua a XII-a de post

„…Pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt…“ (Romani 5:5)Înţeles: O dată ce eşti dominat de Duhul Sfânt, practici dreptatea, mila şi credinţa. Aceasta este iubirea turnată în inima celui ce a primit sigiliul…

Ziua a XI-a de post

„Căci cei ce au fost luminaţi odată – şi au gustat darul ceresc, şi s-au făcut părtaşi Duhului Sfânt, şi au gustat Cuvântul cel bun al lui Dumnezeu şi puterile veacului viitor, şi care totuşi au căzut, este cu neputinţă să fie înnoiţi iarăşi şi aduşi la pocăinţă…“ (Evrei 6:4-6)

Ziua a X-a de post

„Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt care locuieşte în voi şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?“ (1 Corinteni 6:19) Înţeles: Ca templu al Duhului Sfânt, corpul necesită o îngrijire specială. Nu, în ceea ce priveşte toaleta zilnică…