Episcopul Edir Macedo

Un mesaj în fiecare zi

Episcopul Edir Macedo

Postul lui Daniel

„Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.“ (Romani 14:17) Înţeles: Dreptatea, pacea şi bucuria sunt caracteristici interioare ale celor ştampilaţi cu Duhul Sfânt…

Ziua a V-a de post

„Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.” (Faptele Apostolilor 1:8) Înţeles: Duhul Sfânt dă putere pentru a fi. A fi…

Ziua a IV-a de post

„Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.“ (Ioan 14:26) Înţeles: Cuvintele cheie din acest verset sunt: vă va învăţa şi vă va aduce aminte….

Ziua a III-a de post

„Iisus, plin de Duhul Sfânt, S-a întors de la Iordan şi a fost dus de Duhul în pustiu…“ (Luca 4:1) Veţi înţelege aşa: O dată ce primim Duhul Sfânt, nu înseamnă că viaţa noastră va fi „o mare de trandafiri“. Înainte, El te va trece prin anumite experienţe pentru a învăţa…

Postul lui Daniel

„Eu, da, v-am botezat cu apă; dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt.” (Marcu 1:8)”…Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.” (Luca 1:35)…