Facă-se voia Ta

Tot ministerul pământesc al Fiului lui Dumnezeu a fost pentru a face voia Tatălui Său.

Duhul Sfânt în interior!

Prețul pentru a avea Duhul Sfânt este sacrificiul propriei voințe!…

Cea mai mare bogăție

“şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.” Efeseni 3:19

Imaginea

Avraam s-a născut într-o familie idolatră și într-o epocă în care păgânismul era impregnat în civilizație…

Duhul credinței

“Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.” 1 Corinteni 2:12